درباره ما

درباره دکتر
دکتر ستاره سهرابی
متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت

دکتر ستاره سهرابی با رتبه دو رقمی کنکور سراسری وارد دانشکده دندانپزشکی اصفهان شدند. در دوره دندانپزشکی عمومی همواره دانشجوی برتر و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه بودند.به همین دلیل پس از پایان دوره عمومی به صورت مستقیم و بدون گذراندن طرح عمومی در امتحان تخصص دندانپزشکی شرکت کردند.